Диаверум препознава дека има недостаток од вработени во некои земји и според тоа, им нуди на здравствените работници најразлични можности за преместување на нивните кариери.

Вработените се поддржани и обучени во своите земји. По пристигнувањето на дестинацијата, локалните вработени ги споделуваат своите знаења и им помагаат на своите нови колеги да се чувствуваат добредојдени уште од самиот почеток.

our-people-international-opps.jpg